Komuniciranje družbe Tourne mobil d.o.o.

Komuniciranje družbe Tourne mobil d.o.o.

Poslanstvo družbe Tourne mobil d.o.o. je ponuditi svojim strankam vrhunsko izkušnjo uporabe mobilnega vozila. Del te izkušnje je tudi uporabniško - tehnična podpora našim strankam in razumna komunikacija z njimi.

Komunikacija z našimi strankami vedno sledi upravičenim in pričakovanim interesom po poštenem, resničnem, vljudnem in pravočasnem obveščanju naših strank o okoliščinah, ki so za naše stranke resnično pomembne. Na drugi strani pa naša zavezanost vrhunski izkušnji uporabe zahteva tudi diskretnost in minimalizem v komuniciranju. Samo na tak način namreč ključne informacije ne izgubijo smisla in pomena in so resnično pravilno prepoznane ter v največjo korist naših obstoječih in potencialnih strank.

Zaradi zagotavljanja zastavljenih standardov izvaja družba Tourne mobil d.o.o. vse komunikacije s svojim strankami praviloma izključno neposredno s strankami in samo v obsegu, ki našim strankam zagotavlja ključne informacije ali izboljšuje njihovo uporabniško izkušnjo.

Izkušnje so pokazale, da visokih pričakovanj, ki jih imamo v zvezi s komuniciranjem s potrošniki ni mogoče zagotavljati v komunikaciji preko medijev, zato tovrstno komuniciranje izvajamo samo v izjemnih okoliščinah in na način, da omogočimo dostop do informacij vsem medijem, ki imajo zato interes. Kolikor bo prišlo do situacije, ki bi upravičevala komuniciranje preko medijev, bomo o tem obvestili relevantne medije, ki bodo skladno s svojimi uredniškimi pravili in strokovno integriteto odločili o temu, ali bodo naše informacije posredovali v javnost ali ne.