Zasebnost, piškotki in pogoji

Varstvo osebnih podatkov

1. Upravljalec podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Tourne Mobil, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju: Tourne Mobil), Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika, e-naslov: info@tourne-mobil.com telefonska številka: +386 (0)1 750 7638

2. Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

2.1. Tourne Mobil osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje na podlagi:

 • uporabnikove izrecne privolitve, in sicer za namen nudenja storitev in izpolnjevanja predpogodbenih oziroma pogodbenih obveznosti (npr. posredovanje informacij, pomoč uporabniku, vzpostavitev kontakta med prodajalcem in kupcem, hranjenje priljubljenih kriterijev iskanj uporabnika, individualiziran prikaz vsebin itd.),
 • na podlagi svojih zakonitih interesov (npr. delovanje spletne strani, upravljanje in vodenje poslovanja, izboljšava storitev in ponujanje novih storitev ponudnikom, upravljanje odnosa z uporabniki itd.)
 • ali kadar to zahteva zakon (npr. preprečevanje dela na črno – 6. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, na zahtevo organov pregona - 143. člen Zakona o kazenskem postopku, za potrebe civilnopravnih postopkov – 10. člen Zakona o pravdnem postopku itd.).

2.2 Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, na način, da ob ustvaritvi uporabniškega računa oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun po uveljavitvi Pravnega obvestila, to potrdijo s klikom na »Strinjam se«. Uporabniki s klikom na »Strinjam se« dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot je navedeno v tem dokumentu, ki je sestavni del Pravnega obvestila.

3. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

3.1. Tourne Mobil obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika:

 • Ime in priimek
 • e-poštni naslov
 • država
 • telefon
 • mnenja in ocene uporabnikov/kupcev
 • podatki vezani na nakup
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletnem mestu;

3.3. Tourne Mobil zbira tudi neosebne podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere podstrani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te podstrani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni podstrani, t.i. “piškotki”. Uporabniki dovoljujejo zbiranje podatkov o uporabi spletne strani s klikom na “Nadaljuj”, ki se jim na spletni strani prikaže ob obvestilu o “piškotkih”. Pojasnilo “O piškotkih” je dostopno na spletni povezavi: https://www.tourne-mobil.com/terms

4. Obdelovalci osebnih podatkov

4.1. Tourne Mobil osebne podatke uporabnikov posreduje pogodbenim partnerjem, ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje v tak pogodbeni odnos stopiti samo s pogodbenimi partnerji, ki imajo sprejete ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Ti pogodbeni partnerji so:

 • wild – marko damiš s.p.

4.2. Tourne Mobil osebnih podatkov ne prenaša izven EU oziroma v mednarodne organizacije, razen v kolikor je to nujno potrebno in v kolikor obstaja sklep o ustreznosti oziroma na podlagi ustreznih pogodbenih klavzul, ki določajo zaščitne ukrepe takšnih prenosov.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

5.1. Osebni podatki uporabnikov se hranijo 5 let od zadnje prijave uporabnika v sistem oziroma za čas, kot to zahtevajo naše zakonske dolžnosti.

6. Pravice uporabnikov

6.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. uporabnik), ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico, da:

 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • kadarkoli prekliče svojo privolitev (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica),
 • kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • zahteva prenos podatkov, vključno s prenosom osebnih podatkov drugim organizacijam, v strojno berljivi obliki,
 • vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ), če meni, da so bile kršene njegove pravice do zasebnosti ali da je utrpel nezakonito obdelavo svojih osebnih podatkov.

6.2. Posameznik svoje pravice uresničuje preko elektronske pošte, ki jo naslovi na: info@tourne-mobil.com.

6.3. Če upravljalec sumi na zlorabo pravic, ki pripadajo uporabniku, predvsem pravice do izbrisa osebnih podatkov, si upravljalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči ponovno registracijo.

7. Omejitev odgovornosti upravljalca

7.1. Tourne Mobil do osebnih podatkov, ki si jih neposredno izmenjajo uporabniki spletne strani (npr. prodajalec in kupec) ne dostopa in zanje ne odgovarja.

7.2. Tourne Mobil se zavezuje osebne podatke vselej varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti ter skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov.


Tourne Mobil d.o.o.

David Svetličič, direktor

Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik namestimo spletna mesta, ki jih obiščete. Uporabljajo se, da lahko spletna mesta delujejo ali pa lahko delujejo bolj učinkovito, pa tudi za zagotavljanje informacij lastnikom spletnega mesta. Na spletnem mestu tourne-mobil.com uporabljamo piškotke v analitične namene, s pomočjo zbranih podatkov vas ne moremo identificirati in so anonimne narave. Piškotke uporabljamo predvsem zato, da spletno mesto izboljšamo glede na to kako ga uporabljate vi, uporabniki. Spodnja tabela pojasnjuje piškotke, ki jih uporabljamo in zakaj.

Storitev

Ime piškotka in trajanje

Opis

Obvezno za delovanje

agreement (1 leto)

Piškotek s katerim sporočite svoje strinjanje z uporabo piškotkov ali zavrnitev uporabe.

Obvezno za delovanje na podstraneh z kontaktnimi obrazci

CraftSessionId, CRAFT_CSRF_TOKEN

Piškotek s katerim zagotavljamo storitev kontakta preko obrazcev.

Analitika

_utma (2 leti) _utmb (30 min) _utmc (do konca seje) _utmz (6 mesecev) _ga (2 leti) _gat (10 min)

Piškotki, ki jih uporabljamo za analizo uporabe spletnega mesta. Podatki se zbirajo anonimno in s pomočjo njih pogosto izboljšujemo spletno mesto.

Uporabljamo zgolj ne-invazivne, anonimizirane piškotke, ki za vas ne predstavljajo tveganja. Svojih pridobljenih podatkov ne delimo z drugimi storitvami. Kljub temu, omogočamo uporabo spletne strani z ali brez nenujnih piškotkov: